null

TIPUS D’ENTITAT

Entitat Parabancària
null

NATURALESA JURÍDICA DE L’ENTITAT

De base cooperativa

Triodos Bank és un banc europeu independent, referent en banca ètica i sostenible amb més de 37 anys d’experiència. Desenvolupa un innovador model de negoci bancari basat en valors i impacte positius, que combina la rendibilitat financera amb la rendibilitat social i mediambiental.

Els estalvis dels seus clients els permeten finançar iniciatives innovadores que, a més de ser rendibles, beneficien les persones i el medi ambient. Triodos Bank informa amb total transparència sobre les empreses i projectes que finança amb els fons que li confien els clients.

Triodos Bank opera als Països Baixos, Bèlgica, Regne Unit, Espanya i Alemanya, sota la supervisió del Banc Central dels Països Baixos i de l’Autoritat dels Mercats Financers holandesos. També, desenvolupa una intensa activitat en altres llocs d’Europa, Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica a través dels seus fons d’inversió.

Des de l’any 2004 opera a Espanya, on disposa de 20 oficines, banca mòbil i banca internet. El Banc d’Espanya supervisa les activitats de la sucursal espanyola en matèria d’interès general, liquiditat, transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Triodos Bank és membre cofundador de l’Aliança Global per una Banca amb Valors, una xarxa de més de 60 bancs ètics d’arreu del món que promou un sistema financer més sostenible al servei de les necessitats humanes i de l’economia real.

COM PARTICIPAR-HI
CONEIX L’ENTITAT A FONS
CONTACTE A CATALUNYA

Triodos Bank Barcelona
Av. Diagonal, 418 – Casa de Les Punxes
08037 Barcelona

PRODUCTES I SERVEIS

Menú