Les entitats de finances ètiques apliquen el principi de transparència com un compromís ètic i social que permet a les persones sòcies conèixer en què s’inverteixen els seus estalvis. Les persones sòcies, clients i ciutadania en general poden conèixer com s’està gestionant la seva entitat financera i quin ús està donant als diners.

De forma periòdica, les entitats financeres ètiques informen sobre els projectes finançats, les altes de socis i sòcies, els comptes de l’entitat així com el funcionament intern i societari de les entitats. El principi de transparència no només facilita informació a la ciutadania, sinó que suposa una condició necessària per a la governança de les mateixes entitats.

Als webs de totes els entitats, trobaràs un espai on informen dels crèdits concedits a quines entitats, l’import que s’ha prestat i el projecte concret que es finança. També pots conèixer com funcionen les entitats per dins amb les seves memòries i balanços socials anuals.

Si vols conèixer els projectes finançats per les entitats de finances ètiques, als seus webs trobaràs tota la informació!

Menú