Quan invertim els nostres estalvis, estem contribuint a desenvolupar un tipus d’economia i, consegüentment, un tipus de societat.

Des de l’òptica de les finances ètiques, els beneficis econòmics estan intrínsicament lligats als beneficis socials i ambientals. Per això les finances ètiques només inverteixen en economia real i no especulativa i, si bé han de finançar activitats rendibles econòmicament, aquestes han de demostrar que al mateix temps tenen un impacte positiu des del punt de vista social i ambiental.

Totes les entitats financeres ètiques realitzen una avaluació eticosocial dels projectes presentats, on es tenen en compte tant els criteris negatius (així es garanteix que ni l’entitat ni el projecte estan finançant sectors que es consideren negatius per a la societat) com els criteris positius que avaluen l’impacte social i ambiental del projecte.

Per a més informació, visiteu els apartats sobre projectes finançats als webs de les entitats.

Menú