null

TIPUS D’ENTITAT

Entitat Parabancària
null

NATURALESA JURÍDICA DE L’ENTITAT

De base cooperativa

Oikocredit és una institució financera i cooperativa mundial no bancària que promou el desenvolupament sostenible a través de la concessió de préstecs, capital i suport per al desenvolupament de les capacitats a institucions de microfinances, cooperatives, organitzacions de comerç just, pimes i projectes d’energies renovables en països en vies de desenvolupament. Com a inversor social, el treball d’Oikocredit va lligat al principi d’apoderament de les persones per millorar els mitjans de subsistència.

Oikocredit ofereix un triple retorn als seus inversors: social, mediambiental i financer. A part d’obtenir retorns financers modestos, les persones inversores s’asseguren que els seus diners s’utilitzen per millorar condicions de vida, promoure el comerç just i respectar els recursos
naturals del nostre planeta.

A l’Estat espanyol, la cooperativa Oikocredit Internacional està representada per tres associacions de suport: Oikocredit Catalunya, Oikocredit Euskadi i Oikocredit Sevilla. El principal objectiu d’aquestes associacions és la difusió de les finances ètiques en general i de la feina d’Oikocredit en concret, així com també la representació de les persones sòcies inversores en els òrgans de govern de la cooperativa internacional.

Oikocredit té més de 600 organitzacions sòcies al voltant de 70 països. Un capital en préstecs i inversions per valor de més de 900 M€. A Espanya, Oikocredit compta amb l’oficina de representació a les associacions de suport de Barcelona, Sevilla i Bilbao, així com un grup de voluntariat a Madrid que organitza activitats de difusió i atén les sol·licituds d’informació a la capital.

COM PARTICIPAR-HI
CONEIX L’ENTITAT A FONS
CONTACTE A CATALUNYA

Oficina de Barcelona
C/ Casp, 43
08010 Barcelona

PRODUCTES I SERVEIS

Menú