null

TIPUS D’ENTITAT

Entitat Parabancària
null

NATURALESA JURÍDICA DE L’ENTITAT

De base cooperativa

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que treballa pel finançament de projectes d’economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar l’estalvi de la societat civil per poder canalitzar-ho cap al finançament d’empreses i entitats que generin un impacte social positiu i avancin cap a processos de transformació social i econòmica.

L’embrió de Coop57 sorgeix de la lluita dels treballadors de l’Editorial Bruguera, que van crear un fons col·lectiu amb les indemnitzacions que van percebre els treballadors quan l’empresa va tancar el 1986.

En un principi, el seu desenvolupament va anar molt vinculat al cooperativisme de treball associat, però progressivament va ampliar la seva base social a altres tipus d’entitats d’economia social i solidària. Paral·lelament, va anar creixent també la seva base de sòcies i socis col·laboradors.

Coop57 treballa sobre la base dels valors i principis de les finances ètiques: la coherència per evitar la contradicció de l’ús dels diners amb els nostres principis ètics i socials; la participació i la responsabilitat dels estalviadors; la transparència absoluta en la gestió de l’entitat; la solidaritat en la construcció d’un model econòmic, i una reflexió contínua per orientar l’acció de Coop57.

A més, Coop57 es regeix pels principis del cooperativisme: arrelament territorial, intercooperació i construcció de mercat social, caràcter col·lectiu, democràcia econòmica, autonomia i autogestió, treball en xarxa, economia feminista, proximitat i confiança.

Quant a l’estructura, Coop57 es basa en un model organitzatiu en xarxa, en el qual la forma organitzativa és horitzontal i basada en els principis de participació, arrelament territorial i descentralització. S’estructura per seccions territorials, cada una de les quals té els seus propis òrgans i estructures de participació. Per tant, les persones i les entitats que dipositen els seus estalvis a Coop57 participen democràticament en l’establiment dels criteris d’inversió i en la gestió dels recursos.

COM PARTICIPAR-HI
CONEIX L’ENTITAT A FONS
CONTACTE A CATALUNYA

Oficina gestora de Barcelona
C/ Premià, 15, baixos.
08014 Barcelona

PRODUCTES I SERVEIS

Menú