Oikocredit, més enllà de l’acompliment social i ambiental

A Oikocredit acabem de publicar el nostre darrer Informe d’Acompliment Social i Ambiental (SEPR per les seves sigles en anglès). L’informe mostra com la cooperativa mundial sobrepassa la mitjana del sector en percentatge de dones clientes beneficiades per l’activitat microfinancera. Per descobrir més sobre aquest i altres temes destacats a l’informe, i per entendre millor per què a Oikocredit rendim comptes del nostre acompliment social i ambiental, hem parlat amb la Ging Ledesma, la Directora de Relacions amb Inversors i Acompliment Social d’Oikocredit.

Oikocredit genera impacte social a través del treball de les organitzacions sòcies a les qui donem suport; les dades agregades del seu nivell d’acompliment reflecteixen l’impacte de les nostres inversions. L’impacte social, la cura del medi ambient, i uns retorns financers justos, no només són crucials per a Oikocredit, sinó també per als nostres socis i inversors/es, que creuen en la nostra missió: proveir serveis financers i suport a organitzacions per ajudar a millorar la qualitat de vida de comunitats de baixos ingressos d’una manera sostenible. Volem ser transparents i rendir comptes tot informant de com actuem i quins resultats obtenim amb l’objectiu d’assolir aquesta ambició.
De manera similar, també volem cultivar el mateix esperit de transparència i rendiment de comptes entre les nostres organitzacions sòcies tot demanant-los que informin sobre el seu acompliment en relació amb els seus objectius i públic prioritari. Revisar, controlar i analitzar l’acompliment social també ens permet identificar àrees en les que les nostres organitzacions sòcies necessiten suport i on podem afegir valor a través de l’acompanyament i el desenvolupament de capacitats.

Menú